Història

Tot va començar el juliol del 2009 a Kribi (Camerun) fent cooperació en un hospital. Vàrem viure moltes experiències, moments de contacte directe amb la població malalta i amb les persones que tenen cura d’ells. Morir per falta d’assistència, per falta de coneixements, per falta d’una mínima atenció sanitària eren indicadors de la deficient formació en l’àmbit d’infermeria degut a la falta de recursos econòmics, docents i d’infraestructures.