Formulari d'inscripció online

A partir d'aquest formulari online, et podràs inscriure com a soci col.laborador a la ONG Insolàfrica.

Dades personals

Dades d'inscripció

Marca amb una X la freqüencia de pagament

Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Un cop

Marca amb una X la quantitat amb la qual desitges col.laborar

10 €
20 €
50 €
100 €
Altres imports

Marca amb una X actualització que vull fer de la meva quota (Opcional)

IPC anual
un 5%
un 10%
Altre %
Vull fer la meva donació pública (Opcional)

Dades bancàries

Codi antispam
Has d'omplir el camp nom
Has d'omplir el camp cognom
Has d'omplir el camp data de naixament
Has d'omplir el camp dni
Has d'omplir el camp domicili
Has d'omplir el camp població
Has d'omplir el camp codi postal
Codi postal incorrecte
Has d'omplir el camp email
Email incorrecte
Has d'omplir el camp telèfon
Telèfon incorrecte
Has d'escollir una freqüencia de pagament
Has d'escollir un import
Has d'omplir el camp de 4 dígits del IBAN
Has d'omplir el camp entitat
Codi d´entitat incorrecte
Has d'omplir el camp oficina
Codi d´oficina incorrecte
Has d'omplir el camp d.c.
Codi d.c. incorrecte
Has d'omplir el camp compte
Compte incorrecte
Has d'omplir el codi antispam